| e-Carina

Nov slovenski avtomatiziran uvozni sistem (SIAIS2) se prične uporabljati 1. 10. 2021.

Ponovno pozivamo deklarante in uvoznike, ki še niso prilagodili svojega carinskega poslovanja novemu uvoznemu deklaracijskemu sistemu, da to čimprej storijo in preostalo obdobje maksimalno izkoristijo za testiranje oz. vlaganje carinskih deklaracij v testno okolje SIAIS2, da bo prehod iz starega v nov sistem čim bolj tekoč.