| e-Carina

Na podlagi številnih pobud in posveta s predstavniki gospodarstva (uvozniki, deklaranti, ponudniki programske opreme, Gospodarska zbornica Slovenije) in ob upoštevanju ostalih okoliščin v zvezi s pripravljenostjo na uvedbo novega slovenskega avtomatiziranega uvoznega sistema (SIAIS2), je bila sprejeta odločitev, da se pričetek uporabe SIAIS2 prestavi na 1. 1. 2022.

Ponovno pozivamo ponudnike programske opreme, deklarante in uvoznike, da v obdobju od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 izvedejo ustrezna testiranja vlaganja carinskih deklaracij v testnem okolju SIAIS2 in tako izkoristijo testno obdobje za ustrezno prilagoditev svojega carinskega poslovanja.