| e-Carina

Na podlagi posveta s predstavniki gospodarstva (uvozniki, deklaranti, ponudniki programske opreme) v zvezi s pripravljenostjo na uvedbo novega slovenskega avtomatiziranega uvoznega sistema (SIAIS2), je bila sprejeta odločitev, da se pričetek uporabe SIAIS2 prestavi na 1. 10. 2021.

Nov sistem bo od 1. 6. 2021 na razpolago gospodarstvu za pošiljanje testnih podatkov. Pozivamo deklarante in uvoznike, da v obdobju od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 izvedejo ustrezna testiranja vlaganja carinskih deklaracij v testnem okolju SIAIS2 in tako izkoristijo testno obdobje za ustrezno prilagoditev svojega carinskega poslovanja. Dostop do testnega okolja SIAIS2 bo omogočen preko vašega izbranega ponudnika programske opreme.

Informacije v zvezi z novim avtomatiziranem sistemom