| CbCR

Poročevalci, ki v skladu s III.B poglavjem četrtega dela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), dostavljajo poročila po državah (CbC poročila) Finančni upravi RS, obveščamo, da so dolžni preko produkcijskega komunikacijskega kanala B2B oddati CbC poročila najpozneje v 12 mesecih od zadnjega dne poslovnega leta poročanja mednarodne skupine podjetij. Za poslovno leto, ki se konča 31. 12. 2022, se CbC poročilo predloži do 31. 12. 2023.

Poročevalci morajo CbC poročila predložiti v skladu z navodilom o dostavi, ki je objavljeno v Prilogi 21 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 30/17, 37/18 in 106/20). Pri dostavi je treba upoštevati Tehnično navodilo o obliki in načinu dostave (Tehnični protokol), navedeno v .zip datoteki Tehničnega protokola, objavljeno na strani www.fu.gov.si/cbcr v razdelku Podrobnejši opisi/Tehnične informacije, in podrobneje definira obliko in način dostave CbC poročil Finančni upravi RS.

Finančna uprava RS bo preverila veljavnost prejetih sporočil in poročevalcem pripravila ustrezno povratno informacijo v obliki statusnega sporočila ter ga posredovala preko kanala B2B. V primeru, da bo Finančna uprava RS z vzpostavljenimi kontrolami pri sprejemu CbC poročil v skladu s Tehničnim protokolom zaznala nepravilnosti, bo posredovala zavrnitveno sporočilo. Poročevalci so v takem primeru dolžni ponovno oddati pravilno CbC poročilo.

Poročevalci, ki prvič oddajajo CbC poročilo Finančni upravi RS (ali, ki menjajo strežniški certifikat), morajo pri vzpostavitvi komunikacijskega kanala urediti sledeče:

  1. Pred začetkom poročanja je potrebno v sistem eDavki (preko dokumenta Edp-PriSP na portalu eDavki) registrirati strežniško potrdilo poročevalca, ki bo dostavil CbC poročilo. Navodila za registracijo so v .zip datoteki Tehničnega protokola (v primeru težav se poročevalci lahko obrnejo na tehnično podporo eDavki: sd.fu(at)gov.si in v zadevo e-sporočila navedejo #B2B IZMENJAVE).
  2. Po uspešni registraciji morajo poročevalci na naslov sd.fu(at)gov.si poslati obvestilo (prosti tekst), da je registracija strežniškega potrdila uspela (pri tem naj poročevalci navedejo številko Edp-PriSP dokumenta, ki so ga oddali preko portala eDavki oziroma davčno številko institucije, ki je oddala dokument). Finančna uprava RS namreč na podlagi tega obvestila strežniško potrdilo ustrezno aktivira, o čemer poročevalca preko elektronske pošte tudi obvesti.
  3. Poročevalci za izmenjavo podatkov uporabijo spletno storitev ZBS_B2BService, verzijo 2.12.
  4. Poročevalci morajo uvoziti FURS B2B profil. Profil za produkcijsko okolje je objavljen v .zip datoteki Tehničnega protokola. Hkrati je potrebno preveriti, da je ustrezno uvoženo vmesno (intermediate) (Entrust Certification Authority - L1M) in root (Entrust Root Certification Authority - G2) potrdilo v trusted store in da ima aplikacija ZBS dostop do le-tega. Le-ta se lahko prenese z uradne strani izdajatelja Entrust.
  5. Poročevalci v naslednjem koraku preko kanala B2B pošljejo Profil z vsebovanim javnim ključem digitalnega certifikata za podpisovanje datotek. Izmenjava profilov je standardna operacija ZBS_B2B aplikacije v.2.12 - na maski »Splošne nastavitve« se preko gumba »Pošlji profil« izvede pošiljanje profila na Finančno upravo RS. Registracija profila poteka avtomatično, zato poročevalec v primeru uspešno poslanega profila ne prejme nazaj nobenega obvestila.
  6. Po uspešno izvedenih korakih od 1 do 5 sledi izmenjava CbC poročil.

Pošiljanje CbC poročil preko testnega komunikacijskega kanala za dostavo Finančni upravi RS, ni predvideno.

Kontaktni naslov za tehnična vprašanja v zvezi z ZBS B2B komunikacijskim vmesnikom je ZBSB2B.Support(at)adacta-fintech.com.

Kontaktni naslov za tehnična vprašanja v zvezi z oddajo CbC poročil je sd.fu(at)gov.si (v zadevo e-sporočila se navede #B2B IZMENJAVE).

Kontaktni naslov za vsebinska vprašanja je cbcr.fu(at)gov.si.

Seznam strežniških potrdil oziroma potrdil za avtentikacijo spletišč podprtih izdajateljev.