| OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU

Zaradi zamenjave digitalnega potrdila na portalu eDavki za podpisovanje dokumentov, smo objavili nov produkcijski B2B profil. Nov profil je potrebno uporabiti od 17. 10. 2022 dalje.

Profil je objavljen v poglavju Podrobnejši opisi, v razdelku Tehnične informacije. Zamenjava profila vpliva na oddajo in sprejem vseh sporočil, ki se izmenjujejo preko komunikacijskega kanala ZBS B2B med zunanjimi poročevalci in FURS.