| e-Davki

#eDavki

Na eDavkih je na voljo nov obrazec DD-IPDO (Izračun predvidene davčne osnove). Obrazec lahko vložijo zavezanci, ki so pričeli z opravljanjem dejavnosti, če izračuna predvidene davčne osnove niso izpolnili ob registraciji na eVEMu/SPOT točki (https://spot.gov.si/sl/).

Obrazec se na eDavkih aktivira, če je bil predhodno že izveden vpis dejavnosti/pravne osebe v primarni register oziroma v uradno evidenco organa ter izvedena prijava v davčni register (praviloma v 8 dneh). Obrazec na profilu fizične osebe ni na voljo.

Če je bil izračun predhodne akontacije glede na višino predvidene davčne osnove davčnega leta (predvidenih prihodkov in odhodkov v tekočem letu) že podan (na eVEMu ali v papirni obliki ali kot lastni dokument), tega obrazca ni potrebno oddati. ​