| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi netkanih robčkov za enkratno uporabo (Izvedbena uredba Komisije 2020/1289).

Netkani robčki za enkratno uporabo se uvrščajo pod oznako KN 3808 94 90, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1289, ki začne veljati 6. 10. 2020.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.