| Davčne blagajne: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

#PreveriRacun

Aplikacija »Preveri račun« ( https://preveriracun.fu.gov.si) bo nedostopna v sredo, 23. 12. 2020, med 16:00 in 17:00 uro. Aplikacija bo nedostopna zaradi nadgradnje. Mobilna aplikacija »Preveri račun« bo ves čas dostopna.

Hvala za razumevanje