| e-Davki: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

#eDavki #G2G

Danes, 10. 6. 2022, storitve izmenjav G2G ne delujejo zaradi nujnih tehničnih vzdrževalnih del. Nedelovanje vpliva na:

• 79 - eVEM (SOAP) - Posredovanje prekrškovne evidence.

• 80 - eVEM - Posredovanje prekrškovne evidence za fizične osebe.

• 81 - eVEM - Posredovanje prekrškovne evidence za pravne osebe

•​ 83 - MJU - Posredovanje podatkov za namen ZJN

• 85 - ZRSZ - Posredovanje podatkov o sklepih in odločbah o prekrških na podlagi ZZSDT.

• 92 - ZZZS - Posredovanje podatkov za potrebe izvajanja ZČmIS.

• 106 - Posredovanje podatkov pošiljk vina iz CURS na IKGLR

• 135 - Neplačniki 5000 - Prevzem podatkov iz sistema CURS

• 139 - Neplačniki 5000 - Izvoz podatkov iz SAP in objava na MJU

Hvala za razumevanje.