| Izvršba nedavčnih obveznosti

Predlagatelji izvršb nedavčnih terjatev, banke in hranilnice.

Obveščamo vas, da aplikacija eIzvršbe zaradi migracije podatkov v povezanem informacijskem sistemu (zamenjava sistema za vodenje dokumentarnega gradiva) ne bo dosegljiva med:

  • četrtkom, 26. 11. 2020 od 14. ure do torka, 1. 12. 2020 do 8. ure.

Predlagatelji: v času nedelovanja aplikacije ne bo možno vlaganje predlogov za izvršbo, umikov in preklicev (preko spletnega servisa ter uvoza datotek in ročnega vnosa v spletni aplikaciji) ter pregledovanje podatkov v spletni aplikaciji.

Banke in hranilnice: v času nedelovanja ne bo možno vročanje sklepov na denarna sredstva preko informacijskega sistema za vročanje sklepov o izvršbi, ki ga upravlja davčni organ.

Obvestilo o vzpostavitvi delovanja aplikacije eIzvršbe dne 1. 12. 2020 ter vsa nadaljnja obvestila o nedelovanju aplikacije eIzvršbe spremljajte na spletni strani FURS.