| Igre na srečo

Po 1. 9. 2023.

Plačniki koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo poravnajte obveznosti, ki zapadejo v plačilo po 1. 9. 2023 na podračun:

  • Številka podračuna;  SI56 0110 0846 0501 635
  • Naziv podračuna; FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE – PREHODNI PODRAČUN  (Kratko ime računa: FURS – PREHODNI PODRAČUN)

Spodaj navedeni podračuni od  01. 09. 2023 niso več aktivni.

Številka podračuna

Naziv podračuna

SI56011008452076021

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Ankaran

SI56011008450075202

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Bled

SI56011008450078985

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Brežice

SI56011008450043192

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Celje

SI56011008450046005

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Dobrna

SI56011008450044065

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Dravograd

SI56011008450044259

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Gornja Radgona

SI56011008450044453

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Grosuplje

SI56011008450045617

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Kobarid

SI56011008450044647

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Kočevje

SI56011008450042998

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Kranj

SI56011008450073165

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO KR. Gora

SI56011008456203080

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Ljubljana

SI56011008452970749

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Maribor

SI56011008459567719

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Moravske Toplice

SI56011008459543275

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO N.Gorica

SI56011008450154160

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Novo mesto

SI56011008452074372

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Piran

SI56011008450044841

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Ptuj

SI56011008450043386

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Radenci

SI56011008450043580

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Radlje ob Dravi

SI56011008450092080

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Renče Vogrsko

SI56011008450133305

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Rogaška Slatina

SI56011008452072238

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Sežana

SI56011008450046296

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Šentilj

SI56011008450045811

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Velenje

SI56011008450045035

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  ZTO Žalec