| Uvoz blaga

Velja od 16. 3. 2020.

Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Pojasnilo o izvajanju postopka sprostitve blaga v prost promet z davčno oproščeno dobavo v drugo državo članico št. 6/2006 št. 426-90/1-1/2006 z dne 19. 6. 2006.

3/2020: Navodilo o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico