| Uvoz blaga

Velja od 10. 10. 2022.

Obveščamo vas, da z 10. 10. 2022 prične veljati prenovljeno Navodilo o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu, št. 2/2019. Spremembe se nanašajo predvsem na opredelitev novih podatkovnih elementov carinske deklaracije ter novih oznak zaradi uvedbe SIAIS2.