| Izvoz blaga

V skladu s 337. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unij (UL L 343; 29.12.2015; v nadaljevanju: IU) lahko izvoznik naknadno vloži izvozno deklaracijo ali deklaracijo za ponovni izvoz.

Ker je v navedenih primerih treba priložiti določene dokumente in carinski organ izvede določene preveritve, je treba v polje 44 carinske deklaracije navesti oznako 3O070 - Naknadna vložitev izvozne deklaracije ali deklaracije za ponovni izvoz. Pri oznaki se navede člen 337/1 (IU) ali 337/2 (IU) - odvisno za kakšen primer naknadne vložitve deklaracije gre.

Novo oznako se uporablja od 15. 4. 2022 naprej.