| e-Carina: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

#eCarina #TARIC3

Podatkovna zbirka TARIC se dne 5. 4. 2021 ne bo osvežila zaradi praznikov in dela prostih dni v Evropski komisiji.

Redna osvežitev podatkovne zbirke se spet prične  6. 4.2021.

Datoteka, ki prispe 2. 4. 2021,  morda (glede na okoliščine) ne bo vsebovala nobenih podatkov.