| e-Davki

#eDavki

​Na portalu eDavki je zagotovljena nova verzija podatkov za vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2021 iz REK obrazcev. Glede na predhodno verzijo je spremenjen datum zajema vključenih REK obrazcev ter izveden popravek pri prikazu podatkov o prispevkih iz REK obrazcev s šifro vrste dohodka 1089.

Podatki so sestavljeni na podlagi individualnih podatkov v REK obrazcih z datumom izplačila od 1.1.2021 do 31.12.2021 . Vključeni so REK obrazci, ki so bili z navedenim kriterijem datuma izplačila finančni upravi predloženi do vključno 17.1.2022 . Podatki bodo objavljeni (praviloma brez osvežitve v primeru naknadno predloženih REK obrazcev ali popravkov REK obrazcev) in izplačevalcem na vpogled do 31.1.2022.

Podatki so namenjeni le izplačevalcem za primerjavo podatkov iz predloženih individualnih REK (iREK) obrazcev in pripravljenimi obvestili prejemnikom dohodkov (Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od do mora izplačevalec izročiti prejemniku dohodka do ). V pripravljenih podatkih so vključeni tudi podatki o dohodkih, ugotovljenih v morebitnih davčnih nadzorih pri izplačevalcih za navedeno obdobje, ki jih je izplačevalec dolžan vključiti v obvestilo prejemniku dohodka. Če izplačevalec na podlagi navedene primerjave ugotovi, da podatki, ki jih je predložil na iREK obrazcih, niso pravilni, mora predložiti manjkajoče REK obrazce oziroma popravke že vloženih REK obrazcev, in sicer prek sistema eDavki najkasneje do 31.1.2022. Podatki predloženi po tem datumu ne bodo upoštevani pri sestavitvi informativnega izračuna dohodnine.

Datoteke s podatki v obliki CSV (Excel, OpenOffice) prenesete s klikom na ustrezno povezavo.​