| e-Davki

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov smo na testnem portalu eDavki objavili dokument REK-O obrazec za izplačila vrst dohodkov z vgrajenimi predvidenimi kontrolami, ki jih je mogoče testirati. Na novo je omogočeno testiranje naslednjih vrst dohodkov: 1089, 1098, 1101, 1113, 1141, 1110, 1095, 1022, 1109, 1112, 1118, 1143 in 5550. Hkrati je omogočeno testiranje oddaje REK obrazca na podlagi samoprijave in tudi predlaganje popravkov REK obrazcev.

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov smo na testnem portalu eDavki dne 4. 2. 2022 objavili REK-O obrazec za izplačilo plače (vrsta dohodka 1001) in potem 25. 4. 2022 popravek. Trenutno je dokument dopolnjen z vsemi vrstami dohodkov, za katere je že omogočeno testiranje (navedene spodaj), pri čemer opozarjamo, da je navedeni dokument delovni osnutek.

Na testnem portalu eDavki je objavljen REK-O obrazec za izplačila naslednjih vrst dohodkov z vgrajenimi predvidenimi kontrolami:

1001

Plača in nadomestila plače

1003

Jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč in povračila stroškov

1089

Dohodki iz delovnega razmerja – brez obračuna prispevkov za socialno varnost

1090

Regres

1095

Izplačilo dohodkov iz delovnega razmerja po sodni odločbi

1098

Izplačilo plač za daljše časovno obdobje

1101

Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi

1107

Dohodek na podlagi udeležbe v dobičku

1110

Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov

1143

Dohodki, prejeti za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja

1150

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1022

Pavšal PIZ (vajeništvo, obvezna praksa)

1109

Plačilo prispevkov za tuje študente

1112

Rente iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja

1113

Rente iz ukrepa zgodnjega upokojevanja kmetov

1118

Drugi dohodki z delovnega razmerja in nadomestilo za izgubljeni dohodek (brez prispevkov )

1141

Dohodek za vodenje družbe (zavarovalna podlaga 040)

1144

Dohodek za vodenje poslovnega subjekta

5550

Obračun PSV za delodajalce, ki niso plačniki davka


Kot smo vas seznanili v novici Novi REK obrazec 1. septembra 2022 smo v okviru prenove REK obrazcev poenostavili tudi oddajo REK-O obrazca v primeru samoprijave (vrsta dokumenta I, J in K), kar je prav tako možno testirati.

Za testiranje je na voljo tudi popravljanje REK obrazcev. V okviru popravljanja predloženih podatkov se tako lahko popravljajo podatki na nivoju posameznega individualnega REK obrazca brez popravljanja zbirnega REK-O obrazca in predlaganja vseh ostalih iREK obrazcev, ki niso predmet popravka.

REK-O obrazce za ostale vrste dohodkov bomo objavljali postopoma, o čemer vas bomo sproti obveščali. Morebitna vprašanja, predloge ali pripombe v zvezi z uveljavitvijo REK-O obrazca pošljite na naslov prenovarek.fu(at)gov.si.

Kontrole na REK-O obrazcih