| e-Davki

#eDavki

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov smo na testnem portalu eDavki objavili REK-O obrazec za izplačilo plače (vrsta dohodka 1001) z vgrajenimi predvidenimi kontrolami in s tem omogočili testiranje te vrste dohodka.

Kot smo vas že seznanili v posebni novici z dne 26. 1. 2022, bo prenovljen REK-O obrazec veljal za izplačila dohodkov od vključno 1. septembra 2022 dalje.

Na povezavi smo objavili tudi datoteko s popisom kontrol, ki bodo veljale za poročanje vrste dohodka 1001, pri čemer opozarjamo, da je navedeni dokument delovni osnutek.

REK-O obrazec za izplačilo plače (vrsta dohodka 1001) z vgrajenimi predvidenimi kontrolami je objavljen na testnem portalu eDavki.

REK-O obrazce za ostale vrste dohodkov bomo objavljali postopoma, o čemer vas bomo sproti obveščali. Morebitna vprašanja, predloge ali pripombe v zvezi z uveljavitvijo REK-O obrazca pošljite na naslov prenovarek.fu(at)gov.si