| e-Davki

#eDavki

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov smo na testnem portalu eDavki objavili dokument REK-O obrazec za izplačila vrst dohodkov z vgrajenimi predvidenimi kontrolami, ki jih je mogoče testirati. Obveščamo vas, da je mogočeno testiranje vseh vrst dohodkov za katere se bo uporabljal REK-O obrazec razen vrste dohodka 1952 Drug dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti za pašne in agrarne skupnosti.

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov smo na testnem portalu eDavki doslej že objavili REK-O obrazec za izplačila posameznih dohodkov. Dodatno so sedaj na voljo za testiranje še ostale vrste dohodkov (skupno 75), ki se bodo od 1. 1. 2023 dalje poročale na REK-O obrazcu. Seznam vrst dohodkov je v prilogi tega obvestila in hkrati objavljen na portalu eDavki.

Objavljen je tudi dokument REK-O v katerem so zapisane vse predvidene kontrole za vse vrste dohodkov, pri čemer opozarjamo, da je navedeni dokument delovni osnutek.

Testiranje REK-O obrazca za vrsto dohodka 1952 bomo omogočili do konca meseca septembra, o čemer vas bomo obvestili na spletni strani FURS. Morebitna vprašanja, predloge ali pripombe v zvezi z uveljavitvijo REK-O obrazca pošljite na naslov prenovarek.fu(at)gov.si.