| e-Davki

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov smo na testnem portalu eDavki objavili dokument REK-O obrazec za izplačila vrst dohodkov z vgrajenimi predvidenimi kontrolami, ki jih je mogoče testirati. Na novo je omogočeno testiranje 13 vrst dohodkov.

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov smo na testnem portalu eDavki doslej že objavili REK-O obrazec za izplačilo 38 vrst dohodkov. Dodatno je na voljo za testiranje še 13 vrst dohodkov, in sicer:

1505Dohodek dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne prakse
1511Plačilo prispevka za ZZ in za PIZ (storilci prekrškov na splošno koristnem delu …)
1508Dohodki po pogodbi o vojaški službi v rezervni sestavi SV
1509Plačilo prispevka za ZZ (kratkotrajno delo)
1706Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja premičnega premoženja v najem
1750Dohodek iz prenosa premoženjske pravice (10% norm. stroškov)
1751Dohodek iz prenosa premoženjske pravice (10% norm. stroškov)
1512Dohodek verskih delavcev
1514Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja - zavezanci, ki niso plačniki davka
1804Priznavalnine po Zakonu o republiških priznavalninah in Zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
1807Izplačila odkupne vrednosti iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
2501Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja
2518Dohodek za študentsko delo

 

Dokument Kontrole na REK-O vsebuje predvidene kontrole za vse vrste dohodka, za katere je že omogočeno testiranje, pri čemer pripominjamo, da je navedeni dokument delovni osnutek.

Morebitna vprašanja, predloge ali pripombe v zvezi z uveljavitvijo REK-O obrazca pošljite na naslov prenovarek.fu(at)gov.si.

Rok za uveljavitev REK-O obrazca je prestavljen na 1. januar 2023.

Kontrole na REK-O