| e-Davki

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov smo na testnem portalu eDavki objavili dokument REK-O obrazec za izplačila vrst dohodkov z vgrajenimi predvidenimi kontrolami, ki jih je mogoče testirati. Na novo je omogočeno testiranje 20 vrst dohodkov poleg že objavljenih 18 vrst dohodkov.

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov smo na testnem portalu eDavki doslej že objavili REK-O obrazec za izplačilo 18 vrst dohodkov. Dodatno je na voljo za testiranje še 20 vrst dohodkov, in sicer:

1020Nagrade dijakom in študentom za obvezno praktično delo
1122Bonitete iz delovnega razmerja (ni drugega dohodka)
1127Dohodki iz delovnega razmerja – pomorščaki, zaposleni pri tujem delodajalcu
1130Izplačila po ZUDDob pred potekom 1 leta – zaposleni, ki niso v indiv. PDPZ
1131Izplačila po ZUDDob pred potekom 1 leta – zaposleni, ki so v indiv. PDPZ
1133Izplačila po ZUDDob po poteku 1 leta – zaposleni, ki so v indiv. PDPZ
1132Izplačila po ZUDDob po poteku 1 leta – zaposleni, ki niso v indiv. PDPZ
1151Del plače za poslovno uspešnost
1701Dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem
1702Dohodek iz oddajanja kmetijskega ali gozdnega zemljišča v najem
1703Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem
1704Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja kmetijskega ali gozdnega zemljišča v najem
1705Dohodek iz oddajanja premičnega premoženja v najem
1021Vajeniška nagrada
1100Regres in del plače za poslovno uspešnost po sodni odločbi
1516Dohodek iz začasnega in občasnega dela upokojencev
2502Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (4.čl.ZPDDP)
2503Dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine…)
2504Dohodek za opravljeno avtorsko delo
2519Dohodek iz začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu

 

Dokument REK-O vsebuje predvidene kontrole za vseh 38 vrst dohodkov, za katere je že omogočeno testiranje, pri čemer opozarjamo, da je navedeni dokument delovni osnutek.

V prilogi objavljamo tudi seznam vrst dohodkov z opombami o združevanju posameznih vrst dohodkov.

REK-O obrazce za ostale vrste dohodkov bomo objavljali postopoma, o čemer vas bomo sproti obveščali. Morebitna vprašanja, predloge ali pripombe v zvezi z uveljavitvijo REK-O obrazca pošljite na naslov prenovarek.fu(at)gov.si.

Kontrole na REK-O obrazcih

Seznam vrst dohodkov REK-O + REK-1b