| e-Davki: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

#eDavki #G2G

Danes, 26. 10. 2022, je bilo od 10.27  do 12.20 moteno delovanje storitev sistema eDavki in G2G zaradi tehničnih težav.

Onemogočena bo oddaja dokumentov preko sistema eDavki:
- iz skupine DDV in VIES, DDPO in DDD, DFS,
- eVročanje – POS,
- izračun obresti po samoprijavi.

Na oddane dokumente v eDavkih boste odgovor prejeli po 19.00:
- NF-PorObv Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih/obvestila o dolgu,
- NF-PreObr – Naročilo potrdila o predloženih obračunih,
- iREK21- Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja.

Hkrati knjigovodsko stanje zavezanca, ne bo izkazovalo pravilnega stanja:
- eKartica Kartica zavezanca,
- eKarticaC Kartica zavezanca (carine, trošarine…),
- eKarticaO Kartica zavezanca (odprte postavke).

Storitve G2G, ki ne uporabljajo zalednega sistema v katerem bodo potekala vzdrževalna dela bodo delovale.

Nedelujoče storitve G2G:
- UE - Posredovanje podatkov o vojnih invalidih, vojnih veteranih in žrtvah vojnega nasilja.
- FURS - Preverjanje prejemnika blaga (Y041) / Preverjanje zastopnika uvoznika (Y042).
- eVEM - Podatki o preverjanju omejitev zaradi neporavnanih davčnih obveznosti po 10.a členu ZGD-1.
- ZRSZ - Posredovanje inf. o poravnanih davkih in prispevkih.
- ZPIZ - Posredovanje REK in KNJ podatkov.
- eVEM (SOAP) - Posredovanje prekrškovne evidence.
- eVEM - Posredovanje prekrškovne evidence za fizične osebe.
- eVEM - Posredovanje prekrškovne evidence za pravne osebe.
- MJU - Posredovanje podatkov za namen ZJN.
- ZRSZ - Posredovanje podatkov o sklepih in odločbah o prekrških na podlagi ZZSDT.
- ZRSZ - Posredovanje podatkov ZRSZ o nadzoru in zaposlovanju na črno.
- ZRSZ - Posredovanje nepredlagateljev IREK in neplačnikov obveznih prispevkov za socialno varnost.
- ZZZS - Posredovanje podatkov za potrebe izvajanja ZČmIS.
- Posredovanje podatkov o začetih prekrških med FURS in IRSD.
- Izmenjava podatkov iz knjigovodske evidence in evidence o davkih.
- Izmenjava podatkov iz knjigovodske evidence in evidence o davkih AKTRP.
- Izmenjava podatkov iz knjigovodske evidence in evidence o davkih MKGP.
- Posredovanje podatkov iz knjigovodske evidence AVP.​

Preverjanje podatkov davčnih zavezancev v zalednem sistemu eTrod bo onemogočeno.​

Hvala za razumevanje.