| e-Davki: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

#eDavki #G2G

V petek, 14. 10. 2022, od 18.00 do 19.00 bo moteno delovanje storitev sistema eDavki in G2G zaradi vzdrževalnih del v zalednem sistemu FURS.

Na oddane dokumente boste odgovor prejeli po 19.00:

- NF-PorObv Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih/obvestila o dolgu,

- NF-PreObr – Naročilo potrdila o predloženih obračunih,

- iREK21- Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja.

Hkrati knjigovodsko stanje zavezanca, ne bo izkazovalo pravilnega stanja:

- eKartica Kartica zavezanca,

- eKarticaC Kartica zavezanca (carine, trošarine…),

- eKarticaO Kartica zavezanca (odprte postavke).

Storitve G2G, ki ne uporabljajo zalednega sistema v katerem bodo potekala vzdrževalna dela bodo delovale.

Nedelujoče storitve G2G:

- UE - Posredovanje podatkov o vojnih invalidih, vojnih veteranih in žrtvah vojnega nasilja.

- FURS - Preverjanje prejemnika blaga (Y041) / Preverjanje zastopnika uvoznika (Y042).

- eVEM - Podatki o preverjanju omejitev zaradi neporavnanih davčnih obveznosti po 10.a členu ZGD-1.

- ZRSZ - Posredovanje inf. o poravnanih davkih in prispevkih.

- ZPIZ - Posredovanje REK in KNJ podatkov.

- eVEM (SOAP) - Posredovanje prekrškovne evidence.

- eVEM - Posredovanje prekrškovne evidence za fizične osebe.

- eVEM - Posredovanje prekrškovne evidence za pravne osebe.

- MJU - Posredovanje podatkov za namen ZJN.

- ZRSZ - Posredovanje podatkov o sklepih in odločbah o prekrških na podlagi ZZSDT.

- ZRSZ - Posredovanje podatkov ZRSZ o nadzoru in zaposlovanju na črno.

- ZRSZ - Posredovanje nepredlagateljev IREK in neplačnikov obveznih prispevkov za socialno varnost.

- ZZZS - Posredovanje podatkov za potrebe izvajanja ZČmIS.

- Posredovanje podatkov o začetih prekrških med FURS in IRSD.

- Izmenjava podatkov iz knjigovodske evidence in evidence o davkih.

- Izmenjava podatkov iz knjigovodske evidence in evidence o davkih AKTRP.

- Izmenjava podatkov iz knjigovodske evidence in evidence o davkih MKGP.

- Posredovanje podatkov iz knjigovodske evidence AVP.

Preverjanje podatkov davčnih zavezancev v zalednem sistemu eTrod bo onemogočeno.

 

Hvala za razumevanje.