| e-Davki: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

#ETROD #eDavki #G2G

1.Zaradi vzdrževalnih del na zalednem sistemu FURS, bo od petka, 23. 10. 2020, od 13. ure, do predvidoma ponedeljka, 26. 10. 2020, do 7. ure, moteno delovanje sistema eDavki, storitev G2G in Receptorskega portala.

Nedostopne bodo z njim povezane storitve:
-    eDavki – R21
-    G2G – poizvedbe  po REK obrazcih (eSociala)

Onemogočena bo oddaja naslednjih dokumentov preko sistema eDavki:
-    iREK21- Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja
-    Obračun prispevkov za socialno varnost (OPSV in OPSVZ)
-    VAT in M1SS - Posebne ureditev
-    Vročanje-PE – Pooblastilo
-    Davek na motorna vozila (DMV-O in DMV-N)

Receptorski portal (TB-Unovčitev)
-    Zaradi ne pridobivanja svežih podatkov iz eTurizma, bo receptorjem po vnosu podatkov o nočitvah sistem javljal vsebinska opozorila glede neskladij s podatki vnesenimi v eTurizem. Oddaja bo kljub temu mogoča.

2. Zaradi vzdrževalnih del/nadgradnje na Registru davčnih zavezancev bo moteno delovanje sistema eDavki, storitev G2G in Receptorskega portala v petek, 23. 10. 2020, od 15. do predvidoma 18. ure.

V tem času bo onemogočena oddaja spodnjih dokumentov preko sistema eDavki:
-    REK obrazci;
-    OPSV obrazci;
-    PNiPD;
-    PO-D, VIES-KP, DDV-P2, DDV-P3;
-    DDPO in DDD-DDD.

Prav tako ne bo možno preverjanje podatkov davčnih zavezancev v zalednem sistemu eTrod.
Nedostopni bodo vsi servisi za preverjanje in vpis davčnih številk.

Receptorski portal (TB-Unovčitev)
-   Lahko bo prihajalo do motenj v procesu rezervacije in/ali unovčitve turističnih bonov v receptorskem portalu.