| e-Davki: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

#eDavki

Zaradi tehničnih težav na Registru davčnih zavezancev beležimo moteno delovanje sistema eDavki in storitev G2G dne, 3. 2. 2020, od 8:30.

Nedostopni so vsi servisi za preverjanje in vpis davčnih številk.

Moteno delovanje Registra davčnih zavezancev med drugim onemogoča oddajo spodnjih dokumentov:
• REK obrazci;
• OPSV obrazci;
• PNiPD;
• PD-O, VIES-KP, DDV-P2, DDV-P3;
• DDPO in DDD-DDD.

Redno delovanje je bilo vzpostavljeno dne 3. 2. 2020, ob 10. uri.