| e-Davki: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

#eDavki #G2G

Zaradi tehničnih težav zalednih informacijskih sistemov, eDavki razpolagajo s podatki o plačilih in obveznostih po stanju na dan 31.07.2019.
Storitve, ki vsebujejo navedene podatke so naslednje: eKartica, eKarticaO, iREK21, NF-PorObv, NF-PreObr.

Tehnične težave na zalednih informacijskih sistemih so bile odpravljene 3. 8. 2019.