| e-Carina

Zaradi bližajočega se roka poteka obstoječega certifikata bomo izvedli menjavo v modulu EPOS (E-POSlovanje za MQ sporočilno izmenjavo v carinskem FURS sistemu). Menjavo bomo izvedli v produkcijskem okolju v ponedeljek zjutraj pred 7:00 ur, dne 7. 12. 2020.

Poseg bo obsegala menjava podpisnega certifikata za FURS izhodna sporočila (1) ter menjava certifikata za kriptiranje oz. dekriptiranje vhodnih sporočil poslanih preko MQ sistema (2). Za podpis in šifriranje bo v uporabi isti certifikat.

V testnem okolju v modulu EPOS je že v uporabi nov certifikat (taisti bo tudi uporabljen v produkcijskem okolju).

(1):zamenjajte v kolikor preverjate podpis FURS sporočil (CA ostaja isti, vendar je v uporabi nova SIGOV-CA)

(2):v uporabi bo sočasno z novim certifikatom tudi star (do 31. 1. 2021), po končnem datumu boste prejeli povratno sporočilo z napako, v kolikor boste sporočila kriptirali z starim certifikatom

Podatki o novem certifikatu:

Subjekt: SERIALNUMBER=1237916510016+CN=Informacijski sistem SiCIS,OU=systems,O=state authorities,C=SI

Izdajatelj: CN=SIGOV-CA,2.5.4.97=VATSI-17659957,O=Republika Slovenija,C=SI

Odtis (SHA-1): 14:CA:DB:A5:4D:5D:84:E9:89:EB:F0:1C:3F:3E:A8:C1:91:72:45:04

Veljavnost: 21.1.2025 10:34:16 CET

Certifikati izdajatelja (korenski SI-TRUST in povezovalni SIGOV-CA št.2)

Priloga