| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi medalj iz navadne kovine (Izvedbena uredba Komisije 2020/1279).

Medalje iz navadne kovine se uvrščajo pod oznako KN 7117 19 00, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1279, ki začne veljati 5. 10 .2020.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.