| e-Davki: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

#eDavki

Delodajalce obveščamo, da je pri predložitvi REK-1 in REK-1f obrazcev zaznana napaka, pri poročanju o uveljavljanju oprostitve prispevkov po ZIUPTD. Polja, v katerih se poroča o uveljavljanju te oprostitev trenutno ni mogoče označiti in posledično ni možna oddaja REK obrazca.

Napaka v polju A022 je bila odpravljena dne 11. 2. 2020, ob 12. uri.