| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi kompleta, opisanega kot „kompozitni sistem za popravilo zob“ (Izvedbena uredba Komisije 2022/556).

Komplet, opisan kot „kompozitni sistem za popravilo zob“ se uvršča pod oznako KN 3006 40 00, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/556, ki velja od 27. 4. 2022.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.