| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Svet Evropske unije je sprejel uredbo o spremembi Kombinirane nomenklature EU, ki se nanaša na tarifne oznake 2814 10 00, 3102 10 10 in 3102 10 90.

Kombinirana nomenklatura EU se spremeni tako, da se pri vhodnih materialih za dušikova gnojila uvede avtonomna začasna opustitev carinske stopnje za obdobje šestih mesecev od 16. 12. 2022, razen za Rusijo in Belorusijo, kot je določeno v Uredbi Sveta (EU) 2022/2465 z dne 12. decembra 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL EU L 322/2022).