| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila popravek Kombinirane nomenklature EU, ki se nanaša na poimenovanje tarifne oznake 3923 40 in 3923 40 10.

Kombinirana nomenklatura EU se spremeni, tako da se obstoječe besedilo poimenovanja obeh tarifnih oznak nadomesti z novim besedilom poimenovanja, kot je določeno v Popravku Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1832 z dne 12. oktobra 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL EU L 119/2022).