| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Kombinirane nomenklature EU, ki se nanaša na okrasne izdelke za božične praznike pod tarifno oznako 9505 10.

Kombinirana nomenklatura EU se spremeni tako, da se pri dodatni opombi 1(b) črta zadnji stavek, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2022/1638 z dne 24. septembra 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL EU L 247/2022).