| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila Kombinirano nomenklaturo EU za leto 2024.

V Uradnem listu Evropske unije, seriji L, z dne 31. 10. 2023, je objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/2364, z dne 26. septembra 2023, o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (tj. Kombinirana nomenklatura (KN)).

Uredba začne veljati 1. januarja 2024.

Spremembe Kombinirane nomenklature EU v letu 2024: