| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila Kombinirano nomenklaturo EU za leto 2023.

V Uradnem listu EU L 282/2022, z dne 31. 10. 2022, je objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1998, z dne 20. septembra 2022, o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (tj. Kombinirana nomenklatura (KN)).

Uredba začne veljati 1. januarja 2023.

Spremembe Kombinirane nomenklature EU v letu 2023: