| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila popravek Kombinirane nomenklature EU za leto 2022.

V Uradnem listu EU L 414/2021, z dne 19. 11. 2021, je ponovno objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1832, z dne 12. oktobra 2021, o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (tj. Kombinirana nomenklatura (KN)).

Komisija je objavila novo popravljeno različico, ki vključuje celotno Prilogo I kombinirane nomenklature 2022, zaradi nekaterih napak pri tiskanju, ki jih je storil izvajalec, odgovoren za objavo kombinirane nomenklature 2022 (npr. manjkajoče strani, številčenje strani v tabeli vsebine, kakovost potrdil v Prilogi 9 itd.). 

Uredba začne veljati 1. januarja 2022.