| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila Kombinirano nomenklaturo EU za leto 2022.

V Uradnem listu EU L 385/2021, z dne 29. 10. 2021, je objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1832, z dne 12. oktobra 2021, o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (tj. Kombinirana nomenklatura (KN)).

Uredba začne veljati 1. januarja 2022.

Spremembe Kombinirane nomenklature EU v letu 2022: