| e-Davki

#eDavki

Na Vpogledih je dodana nova Kartica COVID upravičenj na kateri pa so trenutno prikazana le izvedena izplačila posameznih upravičenj (MTD, NFS, karantena, krizni dodatek…) in vračila na podlagi sistemsko izdanih odločb (trenutno le vračila MTD). Vložene izjave, ki so bile zavrnjene za izplačilo (npr. zaradi dolga, neustrezne zavarovalne podlage ipd.), niso prikazane.

Podatki se za posamezna upravičenja dodajajo ob izvedbi izplačil, podatki o vračilih pa zahtevajo ročno urejanje in razporejanje, zato bodo prikazani, ko bodo ustrezno urejeni za pravilen prikaz.