| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Finančna uprava RS je 26. februarja 2020, organizirala delavnico o uvrščanju blaga v kombinirano nomenklaturo za člane kontaktne skupine predstavnikov za gospodarstvo za področje carine.

Na delavnici je bil predstavljen potek uvrščanja blaga v Kombinirano nomenklaturo s prakso:

  • Pripomočki za uvrščanje blaga
  • Uvrščanje delov naprav
  • Praktični primeri iz uvrščanja blaga (npr. industrijski roboti)

Vsebine sta predstavila uslužbenca Finančne uprave RS, Generalnega finančnega urada:

  • Igor Novak, Sektor za carinsko tarifo, Oddelek za tarifo
  • Mohor Slatner, Sektor za carinsko tarifo, Oddelek za tarifo

Uporabljeno gradivo iz delavnice je dostopno na uvrščanje delov in pripomočki za uvrščanje blagater vaje o uvrščanju blaga in na uvrščanje robotov.