| Plačevanje davkov in drugih dajatev

V petek, 7. 4. 2023, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

V petek, 7. 4. 2023, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbačnega plačilnega prometa. Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) v petek, 7. 4. 2023, ne bo izvajala:

  • plačilnih storitev za proračunske uporabnike in
  • storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam

Obvestilo o izvajanju plačilnih storitev na dan 7. 4. 2023 je objavljeno na spletni strani UJP

Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 7. 4. 2023, se ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri Finančni upravi 7. 4. 2023, pravočasno poravnana, če je plačana 6. 4. 2023.