| Trošarine (ZTro-1)

V Uradnem listu RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020, je bila objavljena Odredba o začasnem odstopu od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil (v nadaljevanju: Odredba). Z Odredbo se od začetka njene uporabe, od 25. aprila 2020, omogoča odstop od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, pridobljenega za namen uporabe v proizvodnji razkužil, ki vsebujejo najmanj 60 vol. % etilnega alkohola. Proizvajalec razkužil, ki mu Finančna uprava RS izda dovoljenje, lahko od vročitve dovoljenja dalje do preklica epidemije oziroma ne dlje kot do 1. julija 2020 uporablja nedenaturiran etilni alkohol, v proizvodnji razkužil.

V zvezi z izvajanjem ukrepa odstopa od zahteve za denaturiranje etilnega alkohola za proizvodnjo razkužil  smo s strani Ministrstva za finance prejeli pojasnilo, ki se nanaša na veljavnost ukrepa. Iz pojasnila Ministrstva za finance izhaja, da v skladu s 4. členom Odredbe ukrep velja do prenehanja razlogov zanj, tj. epidemije COVID-19, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS, vendar najdlje do 1. julija 2020.

Vlada RS je epidemijo preklicala z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20 z dne 14. 5. 2020), ki se je začel uporabljati 31. maja 2020. Vlada RS epidemije COVID-19 ni preklicala s sklepom, s čimer ni izpolnjen pogoj za prenehanje uporabe ukrepa, kot je ta določen v 4. členu Odredbe. Ministrstvo za financeposebnega sklepa, s katerim bi bila podana ugotovitev za prenehanje uporabe ukrepa, ne boizdalo. Ukrep tako velja do skrajnega roka za njegovo uporabo, torej do 1. julija 2020.