| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Evropska Komisija je v sodelovanju s strokovnjaki iz držav članic in gospodarstvom razvila obširen program e-učenja, ki je namenjene tako gospodarskim subjektom, kot tudi carinskim uslužbencem.

Najnovejša objavljena e-učna modula za gospodarstvo sta z področja zavezujočih tarifnih informaciji (BTI) in pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO). Oba modula sta prevedena v slovenski jezik. Program e-učenja CZU GB