| e-Carina

V skladu s Carinskim zakonikom Unije (CZU) ter Izvedbenim sklepom KOMISIJE (EU) bo 1. 6. 2021 v Sloveniji uveden sodobnejši avtomatizirani uvozni sistem SIAIS2, ki bo nadomestil obstoječi uvozni sistem.

Spremembe sistema se bodo odražale v novem podatkovnem naboru, posodobljenih ali novih procesih dela in možnosti hitrejšega poslovanja z deklaranti tako pri običajnih kot tudi poenostavljenih deklaracijah. SIAIS2 bo v naslednji fazi omogočal tudi  centralizirano carinjenje znotraj EU. Uvedba novega uvoznega sistema bo pomenila tudi konec prehodnega obdobja, ki ga je predvidela DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 za področje vlaganja uvoznih carinskih deklaracij.

Informacije v zvezi z novim avtomatiziranem sistemom