| Poreklo blaga

V dokumentu je pojasnjena zakonska ureditev hrambe dokumentacije, ki se uporablja v zvezi s carinskimi formalnostmi ter shranjevanje dokazil o poreklu, izjav dobavitelja in dokazilnih listin za namene preferencialnega porekla blaga.

Hramba carinske dokumentacije ter shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin