| Ribiški proizvodi

Evropska komisija DG MARE nas je obvestila, da se pri uvozu ribiških proizvodov v Evropsko unijo sprejme ekvadorsko potrdilo o ulovu in izjavo predelovalnega obrata, ki imata digitalni podpis s strani pristojnega ekvadorskega organa, v skladu s členom 12/4 Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008, z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.

Gre za potrdilo o ulovu in izjavo predelovalnega obrata, ki sta digitalno podpisana in elektronsko predložena. Zato morajo biti uvozniki pozorni, da prejmejo direktno od izvoznika elektronsko potrdilo o ulovu in izjavo predelovalnega obrata, brez vmesnega printanja, skeniranja ali "print to PDF", ker se tako izgubi digitalni podpis. Ko uvoznik prejeme potrdilo o ulovu ali izjavo predelovalnega obrata po elektronski pošti od izvoznika, ju za namene najave pošiljke ribiških proizvodov, pošlje direktno pristojnemu organu – finančnemu uradu, oddelku za carinjenje, kjer se bodo ribiški proizvodi sprostili v prosti promet. Finančnemu uradu, oddelku za carinjenje, kjer se bodo ribiški proizvodi sprostili v prosti promet predloži tudi papirno verzijo dokumenta, tako da jo sprinta ter pri potrdilu o ulovu izpolni tudi polje (izjava uvoznika). Finančni urad, oddelek za carinjenje po opravljenem preverjanju na papirni verziji potrdila o ulovu izpolni polje (nadzor uvoza).