| e-Davki

Obveščamo vas, da je bila dne 26. 9. 2022 na Vlogi za določitev ali preklic pooblaščenca za vročanje (obrazec Vrocanje – PE) dodana nova šifra, in sicer: 01-1.37 – Vračilo davčnega odtegljaja. Posledično se je obstoječa šifra 01-1.35 preimenovala v Znižanje in oprostitev davčnega odtegljaja. Navedeno je bilo spremenjeno, zato da korektno upoštevamo situacije, ko ima zavezanec v obeh postopkih različna pooblaščenca za vročanje.