| OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU

Mirujoč račun, ki ni pogodba rentnega zavarovanja, je od 3. januarja 2020 dalje uvrščen na seznam izključenih računov, za katerega v obdobju mirovanja ne veljajo pravila o dolžni skrbnosti in poročanju za informacije o finančnih računih, ki so jih v skladu s III.A poglavjem četrtega dela ZDavP-2 dolžne izvajati slovenske poročevalske finančne institucije.

Več o tem si lahko preberete v dopolnjenih dokumentih »Postopki dolžne skrbnosti pri identifikaciji obvladujočih oseb novih računov subjektov« ter »Podrobnejše informacije o izvajanju postopkov dolžne skrbnosti in poročanju o finančnih računih«. 

Z uvedbo nove verzije XML CRS sheme 2.0 se od 1. 2. 2021 dalje pri oddaji začetnih, popravljalnih ali storno CRS poročil za Kosovo uporablja ISO koda XK. Rezidente, ki izhajajo iz držav, za katere ne obstaja ISO koda, se v CRS poročilo ne vključuje. V zvezi s tem je dopolnjeno 21. vprašanje v dokumentu »Podrobnejše informacije o izvajanju postopkov dolžne skrbnosti in poročanju o finančnih računih«.

Objavljena je tudi nova Priloga k Tehničnemu protokolu – Seznam kod napak, kjer je dodana nova koda 60016 (Pri Imetniku računa Posamezniku se ne sme poročati Obvladujoča oseba).