| Izvršba nedavčnih obveznosti

Obveščamo vas, da je bila aplikacija eIzvršbe dopolnjena na način, da bo upoštevana prepoved vodenja postopka davčne izvršbe zoper osebe, ki uživajo diplomatsko imuniteto. Proti osebam, ki uživajo diplomatsko imuniteto, namreč v skladu z 31. členom Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih, ni dovoljeno začeti postopka davčne izvršbe.

Zoper dolžnike - osebe, ki uživajo diplomatsko imuniteto, je zato po novem onemogočeno vlaganje predlogov za izvršbo in sicer za vse tri načine: ročni vnos predloga v spletni aplikaciji, uvoz csv datoteke v spletni aplikaciji in vlaganje predlogov preko spletnega servisa. V primeru, ko želi predlagatelj vložiti predlog za izvršbo zoper osebo, ki uživa diplomatsko imuniteto, se izpiše/vrne sledeča napaka: »Dolžnik uživa diplomatsko imuniteto, postopka davčne izvršbe zoper te osebe ni možno voditi, zato predloga ni možno vložiti.« 

V zadevah, v katerih so bili kljub nedovoljenosti izvršbe predlogi za izvršbo zoper dolžnike - osebe, ki uživajo diplomatsko imuniteto, že vloženi, pa je v aplikaciji onemogočena izdaja opominov, pozivov in sklepov o izvršbi. Izdajajo se lahko le sklepi o ustavitvi postopka davčne izvršbe.