| Tranzit in status blaga

Deklariranje carinskih uradov tranzita v tranzitni deklaraciji za blago, ki je namenjeno v Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

Deklariranje carinskih uradov tranzita v tranzitni deklaraciji (posledica Brexit-a)