| Davčne blagajne: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

#eCarina #eDavki #DavcneBlagajne #MiniBlagajna #PreveriRacun

V testnem sistemu za davčno potrjevanje računov smo v torek, 12. 4. 2022,  dodatno omogočili protokol TLS 1.3 (ob že omogočenem protokolu TLS 1.2). Sprememba ne vpliva na povezovanje s protokolom TLS 1.2, kateri še naprej ostaja v veljavi. 
Razvijalce prosimo, da preverite delovanje svojih sistemov po danes uveljavljenih spremembah na testnem sistemu za davčno potrjevanje računov. V primeru težav se obrnite na sd.fu(at)gov.si

Časovnica posega:
12. 4. 2022 ob 15:00: 
- Izveden je vklop dodatnega protokola TLS 1.3 v testnem okolju (https://blagajne-test.fu.gov.si:9002/...),
- objavljen je začasen vzporedni produkcijski naslov (https://blagajne.fu.gov.si:9009/...), kjer je dodatno vklopljen protokol TLS 1.3. Začasen vzporedni produkcijski naslov bo delujoč do 14.6.2022.

31. 5. 2022 ob 21:00:
- Izveden bo vklop dodatnega protokola TLS 1.3 v produkcijskem okolju (https://blagajne.fu.gov.si:9003/...).

 14. 6. 2022 ob 15:00:
- Umik začasnega vzporednega produkcijskega naslova  (https://blagajne.fu.gov.si:9009/...).

 

TLS 1.3 protocol is enabled in the test system for fiscal verification of invoices. Enabling TLS 1.3 protocol does not affect connections with TLS 1.2 protocol, which still stays a valid protokol. Developers should verify their applications with the applied changes in the test environment. In case of connectivity problems, post a message to sd.fu@gov.si.

Intervention timeline:
12.  4. 2022 at 15:00: 
- TLS 1.3 protocol is enabled in the test environment (
https://blagajne-test.fu.gov.si:9002/...),
- A temporary parallel production address (https://blagajne.fu.gov.si:9009/...) with enabled TLS 1.3 protocol is published,.  A temporary parallel production address  will be operational till 14.6.2022.

31. 5. 2022 at 21:00:
- TLS 1.3 protocol will be enabled in the production environment (
https://blagajne.fu.gov.si:9003/...). 

14. 6. 2022 at 15:00:
- A temporary parallel production address (
https://blagajne.fu.gov.si:9009/...) will be switched off.